Naša spletna stran uporablja piškotke, kar omogoča sledenje vaše poti po spletni strani, registracijo aktivnosti uporabnikov na tej spletni ter ocenjevanje in izboljševanje spletne strani z namenom, da je spletna stran čim bolj prijazna za uporabo. Sami lahko svoj spletni brskalnik nastavite tako, da izključite možnost dela s piškotki, ali tako, da vas opozori, kadar bodo piškotki poslani.
Vzpostavitev prvega certifikacijskega okvira za odstranjevanje ogljika na ravni EU

Evropski Svet in Parlament sta dosegla začasni politični dogovor o uredbi za vzpostavitev prvega certifikacijskega okvira EU za odstranjevanje ogljika. Prostovoljni okvir bo olajšal in pospešil uvedbo visokokakovostnih dejavnosti za odstranjevanje ogljika in zmanjševanje emisij iz tal. Ko bo uredba začela veljati (danes doseženi začasni dogovor mora biti še uradno sprejet s strani obeh institucij), bo to pomemben korak k doseganju cilja, da EU do leta 2050 postane podnebno nevtralna.

IpS_novica-21-2-24

Sporazum razširja področje uporabe uredbe na zmanjšanje emisij iz tal in ohranja odprto definicijo odvzemov ogljika v skladu s tisto, ki jo uporablja Medvladni odbor ZN za podnebne spremembe (IPCC). Prav tako razlikuje med naslednjimi dejavnostmi odstranjevanja ogljika in zmanjševanja emisij:

- trajno odstranjevanje ogljika (shranjevanje atmosferskega ali biogenega ogljika za več stoletij)

- začasno shranjevanje ogljika v trpežnih izdelkih, kot je lesena konstrukcija, ki traja najmanj 35 let in ki ga je mogoče spremljati na kraju samem

- začasno shranjevanje ogljika v kmetijstvu (npr. z obnavljanjem gozdov in tal, upravljanjem mokrišč, travnikov in morske trave)

- zmanjševanje emisij iz tal (v kmetijstvu), ki vključuje zmanjševanje ogljika in dušikovega oksida z upravljanjem zemljišč in mokrišč, zmanjševanje uporab gnojil, prakse brez obdelovanja ipd.

Zadnji dve dejavnosti morata za certificiranje trajati vsaj pet let in ne smeta spodbujati pridobivanja zemljišč za špekulativne namene, ki negativno vplivajo na podeželske skupnosti. Zmanjševanje emisij iz tal in shranjevanje ogljika v kmetijstvu morata sočasno ustvarjati tudi koristi za biotsko raznovrstnost, vključno z zdravjem in preprečevanjem degradacije tal.

Začasni sporazum določa pravila o registraciji, izdajanju in uporabi enot (kar ustreza eni metrični toni ekvivalenta CO2 potrjene neto koristi, ustvarjene z eno od dejavnosti odstranjevanja ogljika ali zmanjšanja emisij iz tal).

Zakaj je to pomembno? EU in države članice so zavezane, da bodo do leta 2050 dosegle podnebno nevtralnost. To bo zahtevalo drastično zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, preostale, neizogibne emisije pa je treba uravnotežiti z odvzemi ogljika.