Od trajnostnih strategij do rešitev
Kontaktirajte nas
Vas zanima vaš ogljični odtis in

drugi okoljski vplivi?

Pomagamo vam prepoznati in izračunati vaše vplive na okolje in tveganja, ki so povezana z njim.

Z našimi storitvami bo trajnostno poslovanje vašega podjetja jasno in kredibilno. 

Poleg izračunov ogljičnega odtisa in drugih okoljskih vplivov podjetij in izdelkov, podjetjem pomagamo pri vpeljavi zahtev poročanja o trajnostnosti skladno z Direktivo CSRD in ESRS standardi.

Z uporabo preverljivih in mednarodno priznanih standardov in smeric (ISO, GHG Protocol, ESRS, SASB, SDG...) ponujamo rešitve za zmanjševanje in izravnavo vašega ogljičnega odtisa in drugih vplivov na področju trajnostnosti.

Meritve, izračun ogljičnega odtisa ter drugih trajnostnih vplivov in poročanje

- Izračunajte ogljični odtis podjetja, produkta ali dogodka.

- Izračunajte druge okoljske vplive v celotnem življenjskem ciklu (LCA analiza).

- Ocenite svoj družbeno socialni vpliv (social impact).

- Obvladujte svoje podatke in enostavno izvajajte poročanje (obvezna, dobaviteljska veriga, finančne institucije...).

Zmanjšanje ogljičnega odtisa ter drugih okoljskih vplivov

- Zastavite si specifične, merljive, dosegljive, realne in časovno opredeljene trajnostne cilje. 

- Poiščite vam najbolj ustrezne rešitve za zmanjševanje stroškov, večanje energetske učinkovitosti, povečevanje krožnega gospodarstva in doseganje zastavljenih ciljev.

- Zmanjšajte svoj ogljični odtis.

- Izravnajte svoj ogljični odtis.

Rešitve za lokalne in druge skupnosti

- Preverite in optimzirajte svojo rabo energije in vplive na okolje. 

- Oblikujte strategijo trajnostnega obdelovanja kmetijskih površin.

Za kaj si prizadevamo in 

kako delujemo?

Prizadevamo si za preproste, dostopne in pregledne rešitve za majhna in velika podjetja pri zasledovanju cilja ogljične nevtralnosti in trajnostnega razvoja.

Aktivno sodelujemo ter vas podpiramo na področju transparentnosti in integritete trga za podnebno nevtralnost in sonaravnost.

Sodelujemo s strokovnjaki iz fakultet in uglednih institucij.

Storitve in produkti, ki jih ponujamo, so skladni s smernicami in standardi stroke.

Za kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne učinke zmanjšanja ogljičnega odtisa.


Stopite v stik z nami
“POWERED BY CARBON NEUTRAL +”

Za zmanjševanje in izravnavo ogljičnega odtisa smo pridobili ekskluzivno licenco Carbon Neutral +.

Izravnava ogljičnega odtisa z uporabo platforme CEMS vam zagotavlja:
- inovativen in preprost izračun v nekaj korakih preko spletne platforme,
- lokalni učinek (del sredstev namenimo lokalnim okoljskim organizacijam po vaši izbiri),
- storitve zmanjševanja in izravnave izvajamo z mednarodnimi certifikati, ki temeljijo na svetovno preverjenih in priznanih standardih.

Želite preizkusiti platformo CEMS?

Uporabite kalkulator ogljičnega odtisa za preprost izračun ogljičnega odtisa vašega podjetja.

1+
Držav
Lokalni učinek

Z zmanjševanjem ali izravnavo ogljičnega odtisa pri nas podpirate tudi lokalne organizacije. Del sredstev od vsake izvedene storitve zmanjševanja ali izravnave namenimo za izvedbo lokalnih projektov uveljavljenih lokalnih organizacij, ki prispevajo k uresničevanju ciljev Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 (SDG’s of Agenda 2030 by United Nations).

Podprete lahko:
Stopite v stik z nami
Imate kakšno vprašanje za nas?